Tervetuloa Lapinlahden Kokoomus ry:n kotisivuille!

Aluevaalit 2022

SATU KUUTSA 407

Hei, olen Juankoskella syntynyt ja nykyään Lapinlahdella asuva 45-vuotias fysioterapeuttiyrittäjä. Olen valmistunut 20 vuotta sitten fysioterapeutiksi ja hieman ennen sitä lähihoitajaksi. Koko työurani olen toiminut yksityisellä sektorilla ja ollut yrittäjänä jo 16 vuotta.

Olen ollut yhden kauden Lapinlahden kunnanvaltuutettuna ja nyt toisella kaudella toimin ensimmäisenä varavaltuutettuna sekä kunnanhallituksessa ja Ylä-Savon jätehuoltolautakunnassa henkilökohtaisena varajäsenenä.

Minulla on ollut yhteistyökumppaneita eri yhdistysten ja seurojen kanssa hyvinvoinnin merkeissä. Toimin useamman yhdistyksen toiminnassa aktiivisesti mukana. Työskentelen ammatinharjoittajana terveyspalvelujen tuottajana omassa yrityksessäni Lapinlahdella. Vapaa-ajallani urheilen monipuolisesti liikuntaa harrastaen.

Asioita, joihin haluaisin olla vaikuttamassa maakuntahallinnossa:

- Sosiaali- ja terveyspalvelujen valinnanvapaus sekä sujuva ja nopea hoitoon pääsy on erityisen tärkeää kaikille

- Ennaltaehkäisevä terveydestä huolehtiminen säästää pitkällä aikavälillä

- Hoitajamitoitukset riittäväksi ja digitalisoituminen tueksi hoitotyön oheen

- Pelastustoimi säilytettävä nykyisellä kapasiteetilla, sieltä löytyy myös tärkeää ensivastetoimintaa

- Maakuntaverolle ehdoton ei, löydetään yhdessä kustannustehokkaat ratkaisut palveluille

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064315503429

 

YRJÖ RONKAINEN 436

Olen yrittäjä Lapinlahdelta. Työuraa on niin sotilas- kuin siviilipuolelta. Opiskeluni olen suorittanut Vaasan Yliopistossa kauppatieteiden parissa. Olen toiminut myös Savon Yrittäjien puheenjohtaja sekä Suomen Yrittäjien hallituksessa. Itselle tärkeitä asioita ovat palveluseteleiden laaja käyttö, pienten yritysten mukaan ottaminen palveluntuottajiksi ja sote-asiakkaan valinnanvapaus. Lisäksi päätöksenteko pitää olla suoraviivaista ja hallinnon kevyttä. Toiminnan painopiste pitää olla tekevissä käsissä, ei hallinnossa. ”Hommat hoidetaan yrittäjäasenteella ja maalaisjärjellä!”

https://www.facebook.com/Yrjo.Yka.Ronkainen

 

ANU SORJONEN 445

Kirjakauppias, teatteriohjaaja, muusikko

Olen 55-vuotias kulttuurin moniottelija, aviovaimo, kahden aikuisen tyttären äiti ja yksinkertainen mummi. Syntyisin Kuopiosta, työtehtävien takia etelästä-pohjoiseen usealla eri paikkakunnalla asunut, joista kuitenkin viimeiset 25v Lapinlahdella.

Politiikassa olen ollut jo 1980-luvulta lähtien ja matkaan mahtuu paljon erilaisia luottamustoimia kaavoituksesta erikoissairaanhoitoon. Olen toiminut niin kunnallisissa kuin yli-ja maakunnallisissa tehtävissä. Nämä kokemukset ovat avartaneet näkemyksiäni, miten eritavoin palveluja on tuotettu. Tulee muistaa, että kustantajana on aina veronmaksaja!

Tällä hetkellä Suomessa eletään ison muutoksen kynnyksellä. Olemme siirtymässä tutusta ja turvallisesta uuteen ja vielä tuntemattomaan. Meidän on opittava katsomaan asioita ”laatikon ulkopuolelta”, ei enää oman kunnan edunvalvonnan näkökulmasta vaan hyvinvointialueena – pohjois-savolaisina! Meidän on myös opittava sopeutumaan uudenlaisiin palvelumalleihin. Tämä tulee vaatimaan kaikilta positiivista asennetta onnistuakseen. Mikään ei ole valmista kerralla. On herkästi kyettävä reagoimaan ja korjaamaan epäkohdat.

Tärkeintä on, että nyt valittava aluevaltuusto järjestää toimivat palvelut hyvinvointialueelle. Ihminen on aina yhtä arvokas, psyko-fyysinen-sosiaalinen kokonaisuus, asuu hän sitten kaupungissa tai maaseudulla. Jokainen meistä on oikeutettu hyvään palveluun!

Myös pelastuspalvelut on järjestettävä laadukkaasti ja yhdenmukaisesti.

Valtuustossa tarvitaan varmasti eri alojen ammattilaisia, mutta myös palvelun käyttäjien kokemusasiantuntijuutta. Ei voi mennä niin, että nämä palvelut toteutetaan exelillä, ylhäältä ilmoittaen, vaan maalaisjärkeä ja ihmistä kuunnellen. Valtionvallan on ymmärrettävä rahoituksen osalta se, että eri alueilla sairastavuusluvut, tautimuodot, väestön ikärakenne jne. poikkeavat toisistaan, kuten sitä kautta myös kustannukset.

On turha kuvitella, että julkinen sektori yksin kykenee tuottamaan kaiken tarpeellisen. Näin ollen yritysten ja järjestöjen arvokas osaaminen ja palvelutarjonta tulee säilyttää osana kokonaisuutta, jolloin myös ihmisillä säilyy valinnanvapaus. Palvelusetelit ja kelakorvausten säilyttäminen ovat merkittävä asia palvelun tarvitsijoille ! Ottamalla tehokkaasti käyttöön sähköisiä palvelumuotoja, mm. Kelan matkakorvausten osalta syntyy suuria säästöjä.

Haluatko, että rahojasi käytetään turhaan?

On oltava kustannustehokas, kuitenkin ihminen aina pääroolissa. Vastustan maakuntaveroa, sillä pelkällä rahan sisään pumppaamisella ei ongelmat ratkea. Tulee vaatia, että asiat hoidetaan fiksulla taloudenhoidolla ja järkevällä tavalla. Ei rakenneta turhia hallintohimmeleitä, vaan toimivia palveluja!

Siellä pitää olla missä tapahtuu, jos aikoo vaikuttaa. Jos jaat ajatukset kanssani, niin lähde mukaan vaikuttamaan äänestämällä ennakossa 12.-18.1.2022 tai vaalipäivänä 23.1.2022.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100065145274745

445   Anu Sorjonen, KOKOOMUS – palveluksessanne!

Syyskokouksessa 31.10.2021 hyväksytty toimintasuunnitelma vuodelle 2022.

1. Yhdistyksen toiminnan tarkoitus ja visio tulevasta

Lapinlahden Kokoomuksen toiminnan tavoitteena on tuoda esille Kansallisen Kokoomuksen linjoja, toimia aktiivisesti päätöksenteossa ja antaa kuntalaisille mahdollisuus vaikuttaa päätöksentekoon.

2. Tulevan toimintakauden haasteet ja mahdollisuudet

Tulevalla kaudella suurin haasteemme on menestyä aluevaaleissa. Aluevaalit pidetään 23.1.2022.

Uudistuksen myötä hyvinvointialueille siirtyvät muun muassa avoterveydenhuollon palvelut (kuten terveyskeskuksen vastaanotot ja neuvolatoiminta), sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, sosiaalihuollon palvelut (kuten sosiaaliohjaus ja sosiaalinen kuntoutus), mielenterveys ja  päihdepalvelut, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikäihmisten asumispalvelut, kotihoito ja pelastuspalvelut.  Kunnassa tapahtuva päätöksenteko tulee muuttumaan radikaalisti.  Olemme kuitenkin valmiit tähän haasteeseen, koska kokoomuksen arvojen mukaisesti olemme kiinnostuneita ja olemme valmiit tekemään työtä oman kuntamme asukkaiden eteen. Kokoomuslaisen politiikkaan on aina luotettu silloin kun on tarvittu asiantuntemusta ja osaamista.

3. Yhdistyksen toiminnan painopisteet:

 • Yhdistyksen jäsenmäärän kasvattaminen
 • Kokoomuslaisen ajatusmallin esille tuominen

4. Yhdistyksen muu sisäinen toiminta:

 • Kokoukset (hallitus ja vuosikokoukset)
 • Valtuustotyö ja lautakunnissa toimiminen
 • Jäsenhankinta ja -huolto
 • Erilaisiin tilaisuuksiin osallistuminen, niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti

5. Yhdistyksen muu ulkoinen toiminta:

 • Yhdistyksen näkyvyyden lisääminen: kotisivut, sosiaalinen media, mielipidekirjoitukset
 • Yhteistyösuhteet muihin Lapinlahdella toimiviin puolueisiin
 • Vaikuttaminen ja edunvalvonta yhteistyössä piirin ja Kansallisen Kokoomus rp:n kanssa 

6. Tiedottaminen:

 • Tiedottamme toiminnastamme laajasti ja eri tavoin, mm. sosiaalisessa mediassa ja sähköpostein, sekä muissa medioissa.
 • Lähetämme jäsenistölle jäsenkirjeitä ja sähköposteja

7. Toiminnan kehittäminen:

 • Lapinlahden Kokoomuksen jäsenten aktiivisuuden lisääminen. Hankimme uusia jäseniä olemalla esillä ja tiedottamalla laajasti toiminnastamme.
 • Tulemme toimimaan aktiivisesti myös uudessa hyvinvointialue mallissa, jonka päätöksenteon käytännöistä ei vielä kenelläkään ole varmaa tietoa. Tavoitteemme on ottaa asioista selvää ja vaikuttaa Lapinlahden menestymiseen ja kuntalaisten hyvinvointiin

8. Vuosikalenteri

Tammikuu. Aluevaalit + kampanjat. Vaalivalvojaiset
Helmikuu. Jäsenkampanja
Maaliskuu. Kevätkokous
Huhtikuu. Toimintapäivä
Toukokuu. Toukotaikaan osallistuminen. Piirin kevätkokous
Kesäkuu. Kesäjuhlat
Heinäkuu. Kesäloma
Elokuu. Aikataikaan osallistuminen
Syyskuu. Toimintapäivä
Lokakuu. Syyskokous
Marraskuu. Piirin syyskokous
Joulukuu. Pikkujoulut 

Tykkää meistä Facebookissa, niin saat uutisia ja tapahtumia Lapinlahden kokoomukselta!