Heinäkuu 2020

Lukiolaisten hyvinvointi

Lapinlahden kunnanvaltuuston kokous 16.6.2020
Lapinlahden Kokoomus ryhmäpuheenvuoro

Vuoden 2019 tilinpäätös ei mairittele. Eihän miinusmerkkinen ikinä. Asetetut tavoitteemme eivät toteutuneet, mutta tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja tarkastuslautakunnan lausunnosta voimme lukea ja todeta, että vuoden -19 tulokseen on vaikuttanut myös omista toimistamme riippumattomat tekijät, joita en käy enää erikseen luetteloimaan.

Lapinlahti on uskaltanut ottaa kiinni vaikeistakin asioista ja kyennyt toimimaan osittain jopa ennakoiden. Olemme ottaneet käyttöön enemmän mittareita toiminnan tarkastelussa ja sen aktiivisessa seurannassa. Olimme oikealla tiellä talouden tasapainottamisessa, kunnes korona iski. Palvelujen kehittämistä tulee koronasta huolimatta edelleenkin jatkaa valtuuston linjauksen mukaan: toiminnallisena ja taloudellisena kokonaisuutena.

Tehdyt muutokset ovat olleet hyviä ja tuloksellisia, vaikka kaikki ei aluksi toimisikaan kuin Strömsössä. Sitkeydellä, määrätietoisella ja tulevaisuuteen suuntaavalla otteella elinvoimaisuutemme kasvaa väkisinkin. Vaikka korona rokottaa, niin halvaantua ei saa. Aina on kehittämisen ja parantamisen varaa, varsinkin kun maailma muuttuu koko ajan valtavalla vauhdilla ja siinä on pysyttävä mukana tai sitten vain alistuttava ja viimeisen sammutettava valot. Mutta sitähän me emme halua.

Henkilökunnalta talouden tasapainottaminen on vaatinut sopeutumista ja sitoutumista. On ollut varmasti haasteellista monen asian kanssa, mutta ymmärrystä, miksi muutoksia totutuista toiminnoista uusiin malleihin tarvitaan on löytynyt.

Mutta, että kokonaisuus toimisi mahdollisimman hyvin on äärimmäisen tärkeää, että vuorovaikutuksellista keskustelua ylläpidetään. Muutokset ottavat aina aikansa ja niihin sopeutuminenkin - meidän kaikkien osalta. Ja onhan tätä Sote-uudistustakin painittu 20 vuotta – ihan tuota jo voisi täysi-ikäiseksi sanoa, jos olisi joskus saanut syntyä!

Emme ole ainoa kunta Suomessa, joka painii täsmälleen samojen asioiden parissa. Väestö vanhenee, syntyvyys on laskussa. Pohjois-Savossa on korkea sairastavuusprosentti. Koronan myötä sairaanhoitopiirit ympäri Suomen ovat entistäkin tiukemmassa paikassa ja ihan yhtälailla niiden ovella sama uhka kuin monella kunnalla: ne mustatakkiset selvitystila-sepät.

Korona. Tuntematon virustauti. Maailmanhistoriaa tarkastellen ei ensimmäinen, mikä on ihmiskuntaa kohdannut ja ravistellut. On silti vanha sanonta: Ei niin pahaa, ettei jotain hyvääkin.

Kaikki se, mitä poikkeustila on meille ihmisille opettanut ja näyttänyt, mm:

 • digiloikka
 • etätyön mahdollisuuden laajentuminen ja käyttöönotto
 • ilmaston puhdistuminen
 • pysähtyminen oravanpyörässä
 • tuotantojen palauttamisen halua takaisin Suomeen
 • kekseliäisyyttä ja yritteliäisyyttä
 • paikallisten yritysten merkityksen vahventuminen ja paljon muuta

Toivottavaa on, että ne positiiviset asiat, jotka olemme löytäneet, olisivat pysyviä muutoksia.

Lapinlahden Kokoomus haluaa kuitenkin nostaa esille yhden asian, johon toivomme pikaista puuttumista. Vuoden 2019 Lukion kouluterveyskyselyn tulokset olivat hälyttävää luettavaa. Lukiolaisten terveystottumukset ovat huonontuneet usean indikaattorin osalta vuodesta 2017. Tässä muutamia huomioita:

 • aamupalaa ei syö 42% (v2017 27%) kasvua 15%
 • koululounasta ei syö 29% (v2017 22%) kasvua 7%
 • päivittäin ei syö hedelmiä, marjoja, vihanneksia 92%
 • liikuntaa vain kerran viikossa 43% (v2017 31%) kasvua 12%
 • ylipainoa 19%:lla, ollen vertailukuntien toiseksi korkein (v2017 16%) kasvua 3%
 • päivittäinen tupakointi 7%, koko Suomen luku 3% kasvua 4%

Lukuja koko maahan verrattuna:

 • 34% kokee terveytensä huonoksi (koko maa 22%) ero 12%
 • 32%:lla pitkäaikaissairaus ja tilanne huonontunut (koko maa 24%) ero 8%
 • 21% :lla masentuneisuutta (koko maa 18%) ero 3%

Lapinlahden lukiolaiset pitävät koulunkäymisestä. Kolmasosalla opiskelijoista on kuitenkin uupumusasteista väsymystä ja neljäsosalla riittämättömyyden tunnetta. Lähes neljäsosalla hankaluutta kokeisiin valmistumisessa, suullisissa esityksissä ja tunnilla vastaamisessa. Näitä ongelmia on enemmän kuin muissa lukioissa.

Nyt kun näitä mittareita, raportteja ja dataa on käytössä, niitä tulee myös hyödyntää. Jos ongelma todetaan on tehtävä suunnitelma sen poistamiseksi. Raportti pelkästään raportoinnin vuoksi tai pakosta on ajan ja resurssien haaskausta. Toimenpiteillä puututaan ongelmiin.

Lukio on meille erittäin tärkeä, imagollisesti, markkinoinnillisesti ja lapsiperheiden näkökulmasta. Meillä ei ole varaa menettää lukion hyvää mainetta, vaan sitä tulee päinvastoin parantaa entisestään. Huoli on meillä kaikilla yhteinen ja vakava. Nuo edellä kuvatut prosenttiluvut kertovat paljon. Lukio-opiskelu on murroksessa, eikä nuorten elämä juuri tuossa elämänvaiheessa varmasti ole helpoin mahdollinen. Meidän aikuisten on kuitenkin tehtävä kaikkemme, että nuoret pääsevät opinnoissaan riittävän hyviin saavutuksiin, jaksavat henkisesti ja pystyvät iloitsemaan omien tavoitteidensa saavuttamisesta. Lapinlahti tarvitsee nuoria, perheitä, tulevia asukkaita. Ilman toimivaa ja haluttua lukiota, murennamme omaa vahvuuttamme olla varteenotettava paikka lapsiperheiden asuinpaikaksi. Valtuustoryhmämme esittääkin kokouksen päätteeksi asiaan liittyvän aloitteen.

Kaikesta huolimatta elämä jatkuu ja jossain vaiheessa olemme uudessa normaalissa tilassa.

Lapinlahden Kokoomus kiittää kaikkia virkahenkilöitä, henkilökuntaa ja luottamushenkilöitä hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa aurinkoista, lämmintä ja voimaannuttavaa kesää.

PS. katso aiheesta tekemämme aloite osoitteesta https://lapinlahdenkokoomus.net/aloite-nuorison-hyvinvointi

Aloite nuorison hyvinvoinnin parantamiseksi

Kokoomuksen valtuustoryhmä esittää:

1. Lapinlahden kunnassa tehdään lukion osalta tarkempi selvitys siitä, miten ja minkälaista apua opiskelijat opinnoissaan tarvitsevat ja ryhtyy asiassa toimenpiteisiin. Pohjana selvitykseen edellä luetellut tiedot on kerätty Vuosittainen hyvinvointiraportti 2019 julkaisusta ja Talousarvio kirjasta 2020.

https://dynasty.lapinlahti.fi/Internet/kokous/202075-6-3322.PDF

Esitämme, että oppimisen tuen tarpeita selvitetään yhdessä oppilaiden kanssa. Esitämme myös selvitettäväksi, onko syksyllä tarjolla hankkeita, joiden avulla saataisiin taloudellista helpotusta tai jopa palkattua avustaja koululle.

2. Lukioon hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä – ruokailusuositus ammatillisiin oppilaitoksiin ja lukioihin pyritään jalkauttamaan lukioon.

3. Vastaavat toimenpiteet pyritään monistamaan yläkouluun ns. varhaisen vaikuttamisen malli

Lukio on meille erittäin tärkeä, imagollisesti, markkinoinnillisesti ja lapsiperheiden näkökulmasta. Meillä ei ole varaa menettää lukion hyvää mainetta, vaan sitä tulee päinvastoin parantaa entisestään. Huoli on meillä kaikilla yhteinen ja vakava. Nuo edellä kuvatut prosenttiluvut kertovat paljon. Lukio-opiskelu on murroksessa, eikä nuorten elämä juuri tuossa elämänvaiheessa varmasti ole helpoin mahdollinen. Meidän aikuisten on kuitenkin tehtävä kaikkemme, että nuoret pääsevät opinnoissaan riittävän hyviin saavutuksiin, jaksavat henkisesti ja pystyvät iloitsemaan omien tavoitteidensa saavuttamisesta. Lapinlahti tarvitsee nuoria, perheitä, tulevia asukkaita. Ilman toimivaa ja haluttua lukiota, murennamme omaa vahvuuttamme olla varteenotettava paikka lapsiperheiden asuinpaikaksi.

Lapinlahdella 16.6.2020


Lapinlahden Kokoomuksen valtuustoryhmä,

Anu Sorjonen
Valtuustoyhmän pj
Valtuutettu
Kunnanhallituksen jäsen

Satu Kuutsa
Valtuutettu